Охрид | ПЗУ Захариевски

Гинекологија Акушерство

Преглед дојки

Сеопфатен клинички и  ултразвучен преглед на дојки, оценет по БИ-РАДС класификација, вклучува доплер и  еластографска анализа

5 Д Ултразвучна дијагностика

Автоматизација при ултразвучните мерења на плодот со што се стандардизира и подобрува ултразвучната дијагностика.

Во живо HD резолуција на бебето

Конечно сонот остварен – поглед на бебето додека е сеуште во мајката.

Беспрекорен приказ на крвните садови на бебето

Со прецизно мерење на крвните протоци  во крвните садови на бебето ја оценуваме неговата здравствена состојба.

Бременост - Скрининг

Постојат разни скрининг испитувања за спречување на несакани ефекти во бременоста

Гинеколошки Скрининг

Постојат разни скрининг методи во гинекологијата

Сексуално здравје

Сексуалното здравје е важен дел на целокупното здравје, подразбира отсуство на инфекција но исто така се однесува и на пошироката здравствена благосостојба.

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ

применуваме современи медицински сознанија, иновираме и се инспирираме од други водечки здравствени организации кај нас и во светот

 

ЕДНАКВОСТ

 секоја пациентка активно учествува во носењето здравствени одлуки за своето здравје.

 

ИНДИВИДУАЛИЗИРАН ПРИСТАП

полн респект кон личноста и приватноста на секоја пациентка.

УСЛУГИ

Прегледи и консултации од областа на примарна медицина во гинекологијата и акушерството, планирање на фамилија, сексуално здравје, ултразвучната дијагностика, итн

ПОВЕЌЕ

ЕДУКАЦИЈА

Многу е важно секоја жена да биде правилно информирана за своето тело и за своето здравје. Поради тоа објавуваме лесно разбирливи информации за вашите здравствени проблеми

ПОВЕЌЕ

КАЛКУЛАТОРИ

Корисни калкулатори кои можат да се искористат за одредување на бремените недели, датумот на раѓање, породилното боледување, боди мас индексот, кога да се направи ПАП тест, одредување на плодни денови

ПОВЕЌЕ