Охрид  | ПЗУ Захариевски

Контакт : +389 46 230-235

КОРОНА-19 и БРЕМЕНОСТ

Консултации

Актуелни теми од областа на бременоста. Скрининг методите за рано откривање на аномалии кај плодот, спонтано пометнување, предвремено раѓање и уште многу други интересни теми.

Бременост

Актуелни теми од областа на бременоста. Скрининг методите за рано откривање на аномалии кај плодот, спонтано пометнување, предвремено раѓање и уште многу други интересни теми.

Бременост

Актуелни теми од областа на бременоста. Скрининг методите за рано откривање на аномалии кај плодот, спонтано пометнување, предвремено раѓање и уште многу други интересни теми.

Бременост

Актуелни теми од областа на бременоста. Скрининг методите за рано откривање на аномалии кај плодот, спонтано пометнување, предвремено раѓање и уште многу други интересни теми.

Бременост

Актуелни теми од областа на бременоста. Скрининг методите за рано откривање на аномалии кај плодот, спонтано пометнување, предвремено раѓање и уште многу други интересни теми.

Бременост

Актуелни теми од областа на бременоста. Скрининг методите за рано откривање на аномалии кај плодот, спонтано пометнување, предвремено раѓање и уште многу други интересни теми.