Охрид | ПЗУ Захариевски

Гинекологија Акушерство

Увид во здравјето на дојките: клинички и ултразвучни прегледи

Какво е здравјето на дојките представува прашање од големо значение, но разбирањето на клиничкиот и ултразвучниот преглед на дојките е парашање од уште поголемо значение. Во овој напис, ќе опишеме како се проценува здравствената состојба на дојките со посебен осврт на БИ-РАДС класификацијата.

БИ-РАДС класификација: клучна компонента

Еден од главните аспекти при прегледот на дојка е БИ-РАДС класификацијата (Breast Imaging Reporting and Data System). Оваа класификација, која се користи при ултразвучните прегледи, мамографските прегледи и прегледите со магнетна резонанца (МРИ), помага при проценката на ризикот од рак на дојка. Нејзината основна улога е да обезбеди изедначеност во рапортирањето на наодите добиени со овие различни техники на сликање.

Процесот на клинички преглед на дојките

Клиничкиот преглед се одвива во повеќе фази. Пациентката е во седечка и/или лежечка положба. Се проценуваат обликот, симетријата, големината и контурата на градите. Дополнително, се проверуваат кожата, брадавиците и ареолата на било какви забележителни промени.

Во следната фаза, се прави палпација за проценка на сите четири квадранти на двете дојки, како и на пределот под пазувите. Сите абнормалности, грутки или маси (со еден збор лезии) во дојката внимателно се документираат, земајќи ја предвид нивната положба, осетливост, температура, големина, форма, површина, рабови, цврстина и подвижност во однос на соседните ткива. Понатаму, се прави проценка за да се утврди дали има исцедок од брадавиците.

Испитувањето, исто така, опфаќа евалуација на супраклавикуларната јама (регионот над клучната коска).

Улогата на ултразвукот во прегледите на дојките

Ултразвучниот преглед се прави по клиничкиот преглед. Оваа неинвазивна метода користи апарат кој со помош на звучни бранови создава слики од внатрешните структури на дојката. Овие ултразвучни слики понатаму имаат клучна улога во откривање на природата на промените во дојката.

Толкување на слики од ултразвук

Сликите добиени од ултразвук на промената во дојката, внимателно се анализираат на повеќе карактеристики како: ехогеност на промената  (како ги рефлектира звучните бранови), формата на промената (овална или неправилна), рабовите на промената (добро дефинирани или неправилни), ориентација на промената (хоризонтална или вертикална) и задната сенка (присуство или отсуство на сенка зад промената). Тоа им овозможува на здравствените работници со сигурност да го утврдат карактерот на сомнителните места на дојката. Информациите имаат голема улога при носењето одлуки за неопходноста за правење биопсија.

Подобрување на здравјето на вашие гради

Накратко, здравјето на градите е приоритет за секоја жена, а клиничките и ултразвучните прегледи на градите се моќни алатки за рано откривање и проценка на нивната здравствена состојба. БИ-РАДС класификациониот систем обезбедува наодите да бидат рапортирани на стандардизиран начин, без оглед на користениот метод на сликање.

Секој преглед, особено оној каде има сомнителни места, без разлика дали е направени со ултразвук, рендген или МРИ, мора да вклучува БИ-РАДС класификација. Оваа класификација игра клучна улога во проценката на ризик од рак на дојка и представува водич за здравствените работници при носењето на важни одлуки за понатамошниот третман на пациентката.

Како што технологијата и медицинското знаење продолжуваат да напредуваат, така е од суштинско значење секоја жена да биде информирана за овие прегледи, поттикнувајќи ја да превземе одговорност за здравјето на своите гради.

За повеќе информации во врска со здравјето на вашите гради или за закажување термин за преглед на градите, може да ја контактирајте нашата ординација.

Како заклучок, здравјето на градите треба да биде врвен приоритет за секоја жена. Клиничките и ултразвучните прегледи на дојките се моќни алатки за рано откривање и проценка на евентуална патолошка состојба. Системот за класификација BI-RADS гарантира дека наодите ќе бидат рапортирани на стандардизиран начин, без оглед на употребениот метод за сликање.

За други информации во врска со овие прегледи а со цел да го превземете здравјето на вашите гради во свои раце, посетете ја нашата ординација.

Застапеност на ракот на дојка

Еластографија-на-дојка

Бенигни промени во дојката