Охрид | ПЗУ Захариевски

Гинекологија Акушерство

УСЛУГИ

Преглед на дојки

Клинички преглед на дојки, Ултразвучен и Еластогравски преглед на дојки (2Д, 3Д)

Гинеколошки Преглед

Комплетен гинеколошки преглед со ПАП тест и ултразвук (2Д, 3Д, колор доплер по потреба).

Пратење на Бременост

Надзор на високоризична и нискоризична бременост (2Д, 3Д, 4Д, 5Д колор доплер).

Сексуално здравје

Спречување на Сексуално Преносливи Болести (СПБ) – важно за вашата сексуална благосостојба.

Мини аномали скрин

Ултразвучна проверка за хромозомски аномалии во 12 недела на бременост.

Комбиниран скрининг

Ултразвучна и биохемиска проверка за аномалии во 12 или 15 нед на бременост.

Доплер анализи

Мерење на крвни протоци за одредување на загрозеноста на плодот

Анатомски скрининг

Скрининг на главните анатомски структури на плодот во 21 недела

Колпоскопија

Вршење на колпоскопски прегледи во случај на позитивен ПАП тест.

Неплодност

Испитување на неплодност, спермограм, оваријална резерва, фоликулометрија

Песари

Инсерција на вагинални прстени во случај на генитален пролапс .

Менопауза

Менопаузални проблеми и хормонска заменска терапија (ХЗТ).