Охрид | ПЗУ Захариевски

Гинекологија Акушерство

ЗДРАВСТВЕНА ЕДУКАЦИЈА

COVID-19 Вакцина

Треба да ја примат сите бремени жени, доилки и оние кои сакаат да затруднат

ПОВЕЌЕ

СОВИД-19 Состојба

Моментална состојба за Република Северна Македонија според Worldometer

ПОВЕЌЕ

ЦИН1 ПРОМЕНИ

Што е тоа. Дали и кога се превзема лекување на оваа промена

ПОВЕЌЕ

ЦИН 2-3 ПРОМЕНИ

Што се , кога и како се превзема лекување за овие промени.

ПОВЕЌЕ

ПАП ТЕСТОВИ

Кога и зошто се прават, каква е врската со ХПВ вирусите.

ПОВЕЌЕ

ГРУТКА ВО ДОЈКАТА

Кога и зошто треба да се провери

ПОВЕЌЕ

СПБ

Еден или повеќе тестови

ПОВЕЌЕ

ХПВ

Што е тоа и кои се последиците. Како се лекува и дали е корисна вакцината

ПОВЕЌЕ

КОЛПОСКОПИЈА

Што е тоа, кога и како се прави, дали е обавезна биопсија

ПОВЕЌЕ