Охрид  | ПЗУ Захариевски

Контакт : +389 46 230-235

Бременост

Основен календар за бременост

Календар на бременоста по недели

Пример за користење на горниот калкулатор: Ако последната менструација (П.М.) била 1 Јан 2021 год, тогаш првата бремена недела завршува на 8/1/2021, втората на 15/1/2021 . . . 40 недела на 8/10/2021, 42 недела на 22/10/2021 и тоа е крајниот термин за раѓање, наредниот ден  23/10/2021 е првиот ден преку термин. Најчесто користен термин за раѓање е завршена 40-та недела на бременост, но во стварност таа е само среден термин од целокупниот термин за раѓање (38 – 42 недела). Бременоста трае 40 недели но од оплодувањето. Со оглед дека во праксата бремените недели се бројат од првиот ден на последната менструација ние во стварност секогаш додаваме по две недели. 42-та недела на бременост (рачуната од првиот ден на П.М.) е 40-та  недела од оплодувањето. За сите нејаснотии сепак треба да се обратите до вашиот доктор кој ја води бременоста.

СКРИНИНГ - УЛТРАЗВУК

Ултразвучниот скрининг го користиме за проверка на правилниот развој на фетусот, за присуство на нормална количина на плодова вода, за позицијта на постелката, за проверка на можни анатомски аномалии како и за функционална проверка на неговата состојба преку мерење на крвните протоци во одредени крвни садови.

ПОВЕЌЕ

СКРИНИНГ ЗА ХРОМОЗОМСКИ АНОМАЛИИ

Шансата за раѓање на бебе со хромозомска аномалија општо земено изнесува 1 на секој 150 бремености или 0,66%. Овој процент варира со возраста на мајката. На пример ризикот на возраст од 20 год е 0,2 %, на 35 год е 0,5%, на 40 год е 1,5% додека на 49 год изнесува 14%. За нивно откривање прво правиме таканаречени неинвазивни скрининг тестови (ултразвук на плодот или земање на  крв од вена на мајката). Само кога овие тестови се позитивни преминуваме кон инвазивни дијагностички тестови (земање на примерок од плодовата вода или од ресиците на постелката од плодот) со што се потврдува или се исклучува постоењето на хромозомска абнормалност во бебето.

ПОВЕЌЕ

СКРИНИНГ ЗА ИНФЕКЦИИ

Во текот на бременоста се прават проверки на одредени инфекции кои можат да ја загрозат бременоста. Меѓу нив спагаат ХИВ, Хепатит Б, сифилис, кламидија, микоплазма, уреаплазма и стрептококната инфекција од групата Б.

ПОВЕЌЕ

СКРИНИНГ ЗА СКРИЕН ШЕКЕР ВО БРЕМЕНОСТА

Секоја жена во текот на бременоста може да развие таканаречен гестациски диабет кој од своја страна може сериозно да го загрози плодот. Овој тест се прави од 24 до 28 недела на бременоста со цел да се спречи оваа состојба. 

ПОВЕЌЕ

ЗА НАС

ПЗУ Захариевски Охрид

Булевар Туристичка 22

Охрид

046 230-235

ordinacija@zaharievski.com

Корисни линкови

БРЕМЕНОСТ

КАЛКУЛАТОРИ

5Д УЛТРАЗВУК

ЦИН 1,2,3

Сите права се задржани © 2021 ПЗУ Захариевски Охрид